Agroturystyka - Roztocze Zachodnie
Polityka prywatności

Drodzy Państwo,

uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Tadeusz Mierzwa, reprezentujący Gospodarstwo Agroturystyczne - Tamiga Roztocze Zachodnie, Czernięcin Główny 31, 22-465 Turobin, nr tel. +48 535 222 400.
2. Celem zbierania danych jest obsługa zapytań ofertowych oraz komunikacja biznesowa, obsługa formalności (umowy, sprawy księgowe), a także realizacja celów marketingowych. Przetwarzane dane to, w zależności od wybranej przez Państwa formy kontaktu: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ds. ochrony danych osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów opisanych w pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja wyżej wymienionych celów.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/a zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 

Administrator danych osobowych